Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Pokud ve své firmě vypíšete výběrové řízení na volné pracovní místo, budete zpracovávat osobní údaje většího či menšího počtu uchazečů o zaměstnání. Pracovní smlouvu uzavřete zpravidla s jedním uchazečem, ale v počítači budete mít uložené životopisy uchazečů, které jste nakonec nevybrali. Jaké údaje můžete požadovat při přijímaní do zaměstnání a jak máte naložit s osobními údaji neúspěšných uchazečů?
Číst více...

Směrnice o digitálním obsahu

Nabízíte software, eknihy, počítačové hry, hudební soubory nebo videa ke stažení spotřebitelům, nebo poskytujete služby cloud-computingu nebo software-as-a-service? Pokud ano, budou se na Vás vztahovat nová evropská pravidla o poskytování digitálního obsahu spotřebitelům (směrnice 2019/770 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb).
Číst více...

Nadužívání souhlasů se zpracováním osobních údajů

Stále mě překvapuje, jak firmy nadužívají souhlasy ke zpracování osobních údajů. Podle starého zákona o ochraně osobních údajů se užívání souhlasů dalo ještě pochopit, protože souhlas byl zdánlivě preferovaným důvodem pro zpracování osobních údajů. Podle znění GDPR je souhlas „pouze“ jedním z důvodů zpracování osobních údajů.
Číst více...

Online zprostředkovatelé a změna obchodních podmínek

Provozujete internetovou platformu, přes kterou zprostředkováváte prodej služeb nebo zboží? Od 12. července 2020 bude účinné nové nařízení (nařízení č. 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb), podle kterého budete muset přizpůsobit své obchodní podmínky ve vztahu k podnikatelům.
Číst více...

Společní správci podle GDPR

Také váháte, jestli nejste se svými obchodními partnery nebo s propojenými společnostmi společnými správci osobních údajů Vašich zákazníků? Kdo je vlastně společný správce a jaké mají společní správci povinnosti podle GDPR?
Číst více...

Sdílené pracovní místo a novela zákoníku práce

Pokud máte softwarovou nebo jinou firmu a chcete svým zaměstnancům umožnit work-life balance, nebo zkrátka bez umožnění slaďování rodinného a pracovního života schopné zaměstnance nenajdete, ale zároveň potřebujete zaměstnance na plný pracovní úvazek, umožňuje Vám připravovaná novela zákoníku práce využít tzv. sdílené pracovní místo.
Číst více...

Oprávněný zájem a balanční test

Zpracováváte osobní údaje na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR? Úřad pro ochranu osobních údajů vyžaduje při svých kontrolách doložení, že jste pro zpracování těchto osobních údajů vypracovali tzv. balanční test.
Číst více...

Cookies, předem zaškrtnuté políčko se souhlasem a informační povinnost

Nemáte jasno v tom, jak správně podchytit na Vašem webu ukládání cookies? Zda musíte žádat návštěvníky webu o souhlas, a jaké informace o cookies poskytnout? Odpovědi na tyto otázky přinesl v nedávném rozsudku Soudní dvůr Evropské unie (ve věci Planet49). Provozovatel webových stránek uspořádal reklamní loterii. Účastníky loterie sice žádal o souhlas s ukládáním cookies, ale políčko bylo předem zaškrtnuté.
Číst více...