Rozbor právních problémů (právní poradenství) v IT

Právní povinnosti podnikatelů a firem jsou čím dál komplikovanější a regulace právem dopadá téměř na všechny činnosti podnikatele. Chcete zákazníkům nabídnout nové služby, nebo spustit ve firmě nový projekt, ale nejste si jistí, jak právo Vaši podnikatelskou aktivitu upravuje, nebo jaké povinnosti se na Vás vztahují. Pokud například přemýšlíte o prodeji výběrových vín online, máte povinnosti o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jestliže plánujete vytvořit specializovaný vyhledávač, můžete se dostat do konfliktu s právy majitelů původních stránek, ze kterých budete výsledky přebírat. Některé činnosti vyžadují živnostenské oprávnění nebo jiné speciální povolení nebo oprávnění. 

Váš obchodní partner nebo osoba, která Vám nabízí své výrobky nebo služby Vám předložil/a smlouvu a Vy si chcete být jistí, že smlouva není pro Vás nevýhodná, např., že nebudete platit vysoký paušál za služby, které nemusí být ve skutečnosti poskytnuty, že nebudete mít možnost smlouvu vypovědět, pokud budou služby poskytovány nekvalitně, v rozporu s Vašimi požadavky, nebo výrobky budou mít množství vad. Další možností je nechat si vypracovat smlouvu vlastní, která bude jasně upravovat, za co budete platit, a to že můžete smlouvu vypovědět, nepůjde-li vše podle Vašich představ.

Váš klient nebo zaměstnanec nebo Váš subdodavatel Vám vyhrožuje žalobou nebo jste dostali předžalobní výzvu. Jste přesvědčeni, že právo je na Vaší straně, ale nevíte, jak správně reagovat. Na předžalobní výzvu je nejlepší odpovědět a dát najevo, že v právu jste Vy. Pokud je již proti Vám žaloba podána a soud Vás již vyzval, abyste se vyjádřili, může mít mlčení pro Vás dokonce neblahé následky v podobě prohry sporu.

Pokud Vám Váš klient dluží za odvedenou práci nebo Vám subdodavatel dodal práci s vadami a mírné upozornění na zaplacení nebo opravu vad nemá odezvu, je na místě situaci řešit soudní cestou, aby nedošlo k promlčení Vašich nároků. Nejprve je potřeba napsat předžalobní výzvu, abyste u soudu mohli požadovat náklady řízení, což znamená, že v případě výhry soud určí protistraně, že má povinnost zaplatit Vám částku stanovenou ve vyhlášce (tedy nikoliv tu, co jste skutečně zaplatili). 

 

Paní JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D., nám pomáhala s implementací obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), včetně proškolení zaměstnanců. S jejími službami jsme byli velmi spokojeni. Paní JUDr. Fialová je nesmírně erudovaná a její přístup byl velmi profesionální a vstřícný.

Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., ředitelka

Endokrynologický ústav

Děkujeme paní Evě Fialové za odvedenou práci ve společnosti GEORGI Transporte s.r.o. v oblasti GDPR. Zejména oceňujeme její profesionální přístup, znalosti problematiky GDPR a její osobní přístup. Dokázala se velmi dobře zorientovat ve vykonávaných činnostech naší společnosti a nastavit vše potřebné tzv. “na míru”. Jsme rádi, že jsme si pro spolupráci vybrali právě paní Evu Fialovou. Přejeme hodně dalších spokojených klientů.

Ing. Monika Benešová – CEO

Georgi Transporte s.r.o.

SYSTEM-DIGITAL s.r.o.

Ve fázi raného vývoje naší aplikace jsme jako firma potřebovali silného partnera, který nám pomůže s legislativní částí našeho projektu. Již po prvním navázání kontaktu s paní doktorkou Fialovou, jsme byli nesmírně překvapení, jak rychlá je komunikace s ní. Veškeré naše dotazy, které jsme položili, byly zodpovězeny takřka obratem. Práce paní doktorky je na nejvyšší úrovni odbornosti, což se odrazilo na vysoké kvalitě vypracovaných dokumentů pro naši společnost. Jsme nesmírně rádi, že jsme spolupráci odstartovali a budeme se těšit na naši další vzájemnou kooperaci.

Bc. Radek Mikuš – jednatel 

 

SYSTEM-DIGITAL s.r.o.