Na co jako zaměstnavatel nezapomenout při práci z domova

Práce z domova má pro zaměstnavatele své výhody (úspora nákladů spojených s fyzickou přítomností zaměstnance na pracovišti, loajalita zaměstnance), ale i nevýhody (nemožnost bezprostřední kontroly zaměstnance, náklady na pořízení výpočetní techniky). V praxi existují dva typy práce z domova. Pravidelná práce z domova (homeworking) a občasná práce z domova (home office). Pro práci z domova je vhodné nastavit si se zaměstnancem jasná pravidla.

Právní úprava práce z domova

Zákoník práce na práci z domova příliš nemyslí. V § 317 se dozvíme, že se na práci z domova nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby. Jako zaměstnavatel neurčujete začátek a konec směn, ani rozvržený pracovní doby na dny v týdnu. Množství práce však musíte zaměstnanci přidělovat tak, aby se dala zvládnout v 40 hodinové týdenní pracovní době, případně kratší době, jestliže zaměstnanec pracuje na kratší úvazek.

Zaměstnanci až na výjimky nepřísluší náhrada mzdy při jiných důležitých osobních překážkách v práci. To v praxi znamená, že zaměstnanci nemusíte vyplácet náhradu mzdy, když půjde k lékaři nebo bude k lékaři doprovázet rodinného příslušníka. Zaměstnanci nepřísluší ani náhrada mzda nebo náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek.

Dohoda o práci z domova a vnitřní směrnice

Abyste předešli případným nedorozuměním, je vhodné uzavřít se zaměstnancem dohodu o práci z domova nebo podmínky práce z domova stanovit směrnicí. Můžete také se zaměstnancem uzavřít dohodu, ve které na směrnici odkážete.

Na co byste tedy měli v podmínkách práce z domova myslet:

  1. Jak často bude zaměstnanec práci z domova moci vykonávat, případně za jakých okolností.
  2. Jak budete zaměstnance při výkonu práce a pracovní výsledky kontrolovat.
  3. Vymezit dobu, po kterou musí být zaměstnanec dosažitelný na emailu, telefonu nebo firemním komunikátoru.
  4. Povinnost zaměstnance dodržovat podmínky BOZP. I při práci z domova musí být BOZP dodržováno.
  5. Pravidla pro proplácení nákladů zaměstnance.
  6. Pokud nemáte směrnici o bezpečnosti informací nebo ochraně osobních údajů, měla by směrnice nebo dohoda o práci z domova tato pravidla obsahovat.

Práce z domova a ochrana dat

Při práci z domova může zaměstnanec využívat vlastní počítač nebo počítač, který jste mu pro práci z domova svěřili. Z hlediska ochrany dat je bezpečnější poskytnout zaměstnanci Vámi pořízený počítač. Na takový počítač můžete nainstalovat požadované zabezpečení a pravidelně ho aktualizovat. Přístup do informačních systémů Vaší společnosti by měl být umožněn pouze po přihlášení zaměstnance jedinečným logem a heslem.  Zaměstnanec by měl mít povinnost nenechávat počítač bez dozoru, pokud jej bude používat mimo domov, neumožnit do informačního systému přístup jiným osobám, zajistit bezpečné připojení k síti nebo ohlásit Vám porušení zabezpečení.

Pokud potřebujete konzultaci ohledně práce z domova nebo pomoc při sestavení směrnice nebo dohody o práci z domova jsem Vám k dispozici. Ráda Vám pomohu i v jiných otázkách pracovního práva.