Neplnění informačních povinností eshopů

Evropská komise v průzkumu zjistila, že dvě třetiny eshopů v EU nedodržují spotřebitelská práva. Jaká jsou nejčastější pochybení?

Eshopy neinformují o možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy 14 dnů od uzavření smlouvy. U kupní smlouvy se lhůta počítá od doručení zboží. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy jen ve výjimečných případech.

Provozovatelé eshopů neinformovali spotřebitele o nutnosti vrátit zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Do 14 dnů jste povinni zákazníkovi vrátit peníze včetně nákladů na dodání. U kupní smlouvy platí, že nejste povinni vrátit peníze před předáním nebo odesláním zboží zpět.

Ve všeobecných obchodních podmínkách provozovatelé neinformovali o nákladech na dodání nebo dalších poplatcích. Zákazníka musíte vždy informovat o ceně, včetně daní, poplatků a jiných obdobných plnění.

Provozovatelé neinformovali spotřebitele o dvou leté záruce. Ve VOP musíte zákazníka informovat o jeho právech z vadného plnění včetně záruky. Výjimky z dvouleté záruky platí např. u použitého zboží, o čemž musíte také informovat, jestliže takové zboží nabízíte.

Provozovatelé neinformují spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů. Podle zákona o ochraně spotřebitele musíte zákazníka informovat o orgánu, který je příslušný pro mimosoudní řečení sporů, kterým je nejčastěji Česká obchodní inspekce, ale může jim být i jiný orgán.

Eshopy také porušují nařízení o geoblickingu. Podle tohoto nařízení nesmíte přesměrovat zákazníka z verze pro jednu zemi na verzi pro zemi druhou, uplatňovat rozdílné podmínky pro zákazníky z různých zemí EU (s výjimkou nákladů na dodání zboží) nebo blokovat přístup zákazníka přicházející na Váš eshop z některé země EU.  

Podle mých zkušeností je častým problém eshopů a poskytovatelů online služeb použití všeobecných obchodních podmínek více či méně převzatých z jiného eshopu. Takové podmínky neodpovídají typu zboží nebo služby, které nabízí. V takovém případě porušuje provozovatel eshopu informační povinnost vůči zákazníkovi a tím i zákon. Vaše VOP musí odpovídat druhu zboží nebo služby a měly by být také v souladu s praxí, kterou máte zavedenu, ale o které špatně informujete.

Správným zněním obchodních podmínek se vyhnete sankcím ze strany České obchodní inspekce i sporům se zákazníky. Ráda Vám s úpravou nebo novými VOP pomohu.