Odpovědnost zadavatele emailingové kampaně

Chcete uspořádat emailingovou reklamní kampaň, nebo pravidelně rozesílat newslettery, a plánujete využít služeb externí firmy, která se o to za Vás postará? Na co byste si v takovém případě měli dát pozor?

Existuje řada firem, které tvrdí, že disponují platnými souhlasy pro zasílání reklamy na email a že za Vás zorganizují marketingovou kampaň, nebo budou posílat Vaše newslettery. Tato služba Vám může přinést nové zákazníky, které byste Vy bez platných souhlasů nemohli oslovit. Bohužel existují i firmy, platné souhlasy k posílání reklamy třetích osob (tedy Vaší reklamy) nemají, přestože se k tomu ve smlouvě zaváží.

I přestože Vy emaily v rámci kampaně fakticky nerozesíláte a zorganizování marketingové kampaně jste si jen objednali, zůstavte odpovědným za dodržování právních předpisů upravujících rozesílání obchodních sdělení (tedy reklamy). Podle nedávného soudního rozhodnutí se za šiřitele obchodních sdělení považují osoby, které k faktickému odeslání udělily pokyn, příkaz, uzavřely smlouvu, či jiným způsobem faktické odeslání obchodních sdělení iniciovaly, i když na tom, že reklama byla odesílána bez souhlasu adresáta, nenesou žádnou vinu.

Odpovědnými za zasílání reklamy, které jste si objednali u jiné firmy, jste tedy vždy, i když se tato firma ve smlouvě zaručila, že disponuje platnými souhlasy k posílání reklamních emailů a že reklamní emaily budou obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Těmito náležitostmi je uvedení, že se jedná o obchodní sdělení, uvedení odesílatele a možnost se od posílání reklamních emailů odhlásit.

Pokud se rozhodnete využít při uspořádání emailingové reklamní kampaně nebo posílání newsletterů služeb externí firmy, měli byste s takovou společností uzavřít písemně smlouvu, ve které bude kromě prohlášení o platnosti souhlasů i závazek společnosti rozesílat reklamu na Vaše produkty v souladu s právními předpisy. Dodržení těchto povinností a kontrolu souhlasů byste měli mít podle smlouvy možnost zkontrolovat. Myslete také na smluvní pokuty. Smluvní pokuty by měly odpovídat výši případné sankce ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedle smluvní pokuty byste podle smlouvy měly mít nárok na náhradu vzniklé škody.