Kamerový systém a ochrana osobních údajů

Máte ve své firmě kamerový systém nebo přemýšlíte o jeho instalaci? Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zveřejnil pravidla, kterými byste se měli řídit.

Asi není třeba připomínat, že sledování kamerovým systémem představuje zásah do soukromí. Zároveň je složité, ne-li nemožné určit, kdo vstoupí do monitorovaného prostoru a objeví se v hledáčku kamer.

Jaký zákonný důvod se u monitorování kamerami uplatní

Evropský sbor uvádí jako nejčastější zákonný důvod oprávněný zájem správce (důvod uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Dalším možným důvodem plnění právní povinnosti, typicky v případě, pokud Vás o kamerový záznam požádá policie.

Souhlas není příliš praktickým zákonným důvodem pro zpracování, protože do záběru kamer se mohou dostat osoby, se kterými jste původně nepočítali, a jejichž souhlas byste tudíž neměli. Pozor, souhlasem není cedulka s nápisem „Vstupem do těchto prostor souhlasíte s monitorováním kamerami.“

Pokud se chystáte instalovat kamerový systém pro ochranu majetku proti krádeži nebo vandalismu, měli byste v balančním testu odůvodnit svůj oprávněný zájem, např. předchozím vloupáním, ničením majetku u Vás nebo v blízkém okolí. Dále musíte zvážit, jestli neexistují jiné způsoby ochrany (lepší zabezpečení oken a dveří, oplocení nemovitosti apod.).

Kamery by neměly snímat soukromé prostory, místnosti, které slouží k odpočinku Vašich zaměstnanců a další podobná místa.

Jakým způsobem subjekt údajů informovat

Osoby, které vstupují do monitorovaného prostoru, musíte informovat o existenci kamer. Evropský sbor doporučuje z praktických důvodů informace rozdělit. U vstupu do monitorovaných prostor vyvěsit cedulku s upozorněním na přítomnost kamer. Na cedulce by měl být uveden kontakt na správce osobních údajů, doba uchovávání osobních údajů, případné předání jiným osobám, účel zpracování a práva subjektů údajů. Dále by na cedulce mělo být uvedeno, kde lze získat podrobnější informace o zpracování.

Některá další doporučení

Myslete na dobu zpracování osobních údajů neboli na dobu uchovávání záznamu. K odhalení krádeže nebo vandalismu stačí pár hodin, maximálně dní. Dobu uchování záznamu budete muset odůvodnit.

Pokud Vás někdo požádá, abyste mu vydali kopii záznamu, na kterém je přítomen, musíte chránit práva jiných osob, které se na záznamu také objeví. Jiné osoby rozostřete nebo jinak znemožněte jejich identifikaci.

Dbejte na dostatečné zabezpečení záznamů i samotného systému. Při objednávce kamerového systému se u dodavatele o zabezpečení zajímejte. Odpovědnost za špatné zabezpečení nesete Vy jako správce.

Povinností správce je samozřejmě mnohem více. Záleží na konkrétním účelu a způsobu monitorování. Pokud přemýšlíte o kamerovém systému ve své firmě a nevíte si rady se zpracováním osobních údajů, neváhejte se na mě obrátit.