Online zprostředkovatelé a změna obchodních podmínek

Provozujete internetovou platformu, přes kterou zprostředkováváte prodej služeb nebo zboží? Od 12. července 2020 bude účinné nové nařízení (nařízení č. 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb), podle kterého budete muset přizpůsobit své obchodní podmínky ve vztahu k podnikatelům.

Na koho se nové nařízení vztahuje?

Přizpůsobit obchodní podmínky budete muset, pokud provozujete internetové tržiště, stránky s různými aplikacemi, srovnávače zboží nebo cen, platformu pro zprostředkování služeb, apod. Nařízení je přímo účinné. To znamená, že obchodní podmínky budete muset změnit podle nové evropské právní úpravy. Na provedení do českého práva tedy nečekejte.

Co budete muset nově v obchodních podmínkách upravit?

Nové nařízení se týká jen obchodních podmínek ve vztahu k podnikatelům, jejichž zboží, služby nebo aplikace zprostředkováváte nebo srovnáváte. Nedotkne se tedy podmínek vůči spotřebitelům (uživatelům) Vašich stránek.

Obchodní podmínky budou muset být v první řadě srozumitelně a jasně napsány. Nesrozumitelné části (např. příliš technického charakteru) budou neplatné. Neplatnosti se bude moci podnikatel dovolat.

Obchodní podmínky budou muset obsahovat informace o parametrech určujících pořadí zboží nebo služeb, v jakém se zobrazí při vyhledávání, včetně toho, pokud může být pořadí ovlivněno za úplatu. 

Pokud mezi nabídkami činíte rozdíly, např. preferujete při vyhledávání své zboží a služby, budete muset toto v obchodních odměnách uvést.

Obchodními podmínkami budete moci omezit podnikatele, se kterými spolupracujete, aby své zboží nebo služby nenabízeli přes jiné platformy.

Nařízení se zabývá i osobními údaji. V obchodních podmínkách budete muset upravit, zda budou mít podnikatelé přístup k osobním údajům uživatelů a za jakých podmínek.

Jestliže máte 50 a více zaměstnanců nebo Váš roční obrat je 10 milionů EUR, budete muset zřídit interní systém pro vyřizování stížností podnikatelů a v podmínkách určit dva nebo více mediátorů pro řešení mimosoudních sporů s podnikateli.

Změnu podmínek budete muset oznámit podnikatelům alespoň 15 dní před její účinností.

Jestliže se na Vás bude nové nařízení vztahovat, měli byste na změnu obchodních podmínek pro podnikatele myslet již nyní. S obchodními podmínkami Vám ráda pomohu.