Specializované softwarové právní poradenství

Vymýšlíte softwarová řešení na míru pro své klienty nebo máte v portfoliu produkty a u zákazníka provádíte customizaci. Zakázky přibývají, účastníte se úspěšných projektů. Vaše firma roste, stejně jako Váš obrat. Čím více práce, tím více problémů.

Klienti Vás nutí do dalších úprav SW a ještě si stěžují na nedodržení lhůt, nechtějí poskytnout součinnost k testování a Vy se zdržujete „dodělávkami“, na které si klient vzpomněl později a navíc odmítá zaplatit sjednanou částku.  Zaměstnanci v pracovní době vyvíjí software pro někoho jiného, Vaši vývojáři na IČO nedodají zakázku včas nebo ji dodají s vadami a Vy nemůžete dodržet smluvní termíny dohodnuté s Vaším klientem.

Abyste předešli sporům se svými klienty, potřebujete mít kvalitně sjednanou smlouvu o vývoji a implementaci SW, nebo v případě customizace smlouvu o implementaci SW. Smlouva by měla obsahovat podrobnou specifikace SW a jeho funkcionalit. Vyhnete se tak neopodstatněným požadavkům klienta na další požadavky, které podle Vašeho názoru překračují původní zadání.

Nepříjemnosti s odmítnutím převzetí SW klientem vyřeší přesný popis procesu testování a akceptace SW spolu s povinností klienta poskytnout v této fázi součinnost. I když má podle klienta SW vady, ale klient ho může používat, musí SW převzít a zaplatit Vám dohodnutou cenu.

Ve své firmě chcete předejít tomu, aby SW vyvinutý za Vaše peníze zaměstnancem „patřil“ Vašemu zaměstnanci.  Pokud zaměstnanec vyvine SW mimo rámec sjednaného druhu práce, byť v pracovní době, nemáte k tomuto SW žádná práva. Proto je důležité vymezit v pracovní smlouvě druh práce ne příliš úzce, ale také ne příliš široce, aby nevznikly mezi Vámi a zaměstnancem spory ohledně „vlastnictví“ vyvinutého SW. 

Tyto problémy nenastanou, pokud pro vývoj SW používáte služeb externích vývojářů („ičařů“). V těchto smlouvách je stejně jako ve smlouvách s Vaším zákazníkem potřeba přesně stanovit lhůtu pro dokončení Vaší objednávky a lhůty k nápravě vad, abyste se i Vy nedostali do prodlení se dodávkou pro Vašeho zákazníka. V této smlouvě nebo i jako zvláštní smlouvu (NDA) je vhodné upravit povinnost ochrany důvěrných informací včetně ochrany Vašeho obchodního tajemství.  Pravděpodobně jste se i Vy zavázali zachovávat tuto povinnost, stejně jako to, že k této povinnosti zavážete Vaše zaměstnance i další osoby, které k plnění zakázky pro klienta použijete.

Ve smlouvě se subdodavateli, tak i ve smlouvě s Vaším zákazníkem doporučuji myslet na úpravu podmínek licence, případně převod výkonu majetkových práv.

Paní JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D., nám pomáhala s implementací obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), včetně proškolení zaměstnanců. S jejími službami jsme byli velmi spokojeni. Paní JUDr. Fialová je nesmírně erudovaná a její přístup byl velmi profesionální a vstřícný.

Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., ředitelka

Endokrynologický ústav

Děkujeme paní Evě Fialové za odvedenou práci ve společnosti GEORGI Transporte s.r.o. v oblasti GDPR. Zejména oceňujeme její profesionální přístup, znalosti problematiky GDPR a její osobní přístup. Dokázala se velmi dobře zorientovat ve vykonávaných činnostech naší společnosti a nastavit vše potřebné tzv. “na míru”. Jsme rádi, že jsme si pro spolupráci vybrali právě paní Evu Fialovou. Přejeme hodně dalších spokojených klientů.

Ing. Monika Benešová – CEO

Georgi Transporte s.r.o.