Sdílené pracovní místo a novela zákoníku práce

Pokud máte softwarovou nebo jinou firmu a chcete svým zaměstnancům umožnit work-life balance, nebo zkrátka bez umožnění slaďování rodinného a pracovního života schopné zaměstnance nenajdete, ale zároveň potřebujete zaměstnance na plný pracovní úvazek, umožňuje Vám připravovaná novela zákoníku práce využít tzv. sdílené pracovní místo.

V čem sdílené pracovní místo spočívá? Sdílené pracovní místo spočívá v dělbě práce a hlavně pracovní doby mezi dva a více zaměstnanců. Podmínkou je, že tito zaměstnanci jsou zaměstnání na kratší pracovní dobu, tj. méně než 40 hodin týdně a mají v pracovní smlouvě uveden stejný druh práce (např. junior programátor). Zaměstnanci si budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu po vzájemné dohodě. Dohromady by zaměstnanci neměli překročit pracovní dobu v rozsahu 40 hodin týdně.

Dohoda o sdílení pracovního místa bude muset být uzavřena písemně a bude muset obsahovat bližší pravidla pro rozvržení pracovní doby. Dohodu bude možné sjednat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Dohodu bude uzavírat zaměstnavatel s každým zaměstnancem zvlášť.

Zaměstnanci budou mít povinnost předložit zaměstnavateli společný rozvrh pracovní doby v písemné formě maximálně jeden týden před začátkem tzv. vyrovnávacího období, které může být až 4týdenní. Pro případ, že by zaměstnanci rozvrh nepředložili, určí jej zaměstnavatel sám.

Dohodu o sdíleném pracovním místě bude možné sjednat v rámci pracovní smlouvy nebo samostatně. Ukončit tuto dohodu bude možné (kromě souhlasu zaměstnance a zaměstnavatele) výpovědí s 15denní výpovědní dobou. Výpověď dohody bude moci dát zaměstnanec i zaměstnavatel. V případě zániku dohody jednoho zaměstnance skončí pracovní režim sdíleného pracovního místa i ostatním zaměstnancům.