Cookies, předem zaškrtnuté políčko se souhlasem a informační povinnost

Nemáte jasno v tom, jak správně podchytit na Vašem webu ukládání cookies? Zda musíte žádat návštěvníky webu o souhlas, a jaké informace o cookies poskytnout?

Odpovědi na tyto otázky přinesl v nedávném rozsudku Soudní dvůr Evropské unie (ve věci Planet49). Provozovatel webových stránek uspořádal reklamní loterii. Účastníky loterie sice žádal o souhlas s ukládáním cookies, ale políčko bylo předem zaškrtnuté. Uživatel měl možnost tuto předvolbu provozovatele zrušit. Podle soudu předem zaškrtnuté políčko není platně uděleným souhlasem. Takový souhlas není platný, i když cookies neobsahují osobní údaje. Pokud cookies osobní údaje obsahují, má provozovatel webu všechny povinnosti podle GDPR.

Před udělením souhlasu musí mít uživatel webu jasné a úplné informace. Informace uživateli musí zahrnovat i dobu funkčnosti souborů cookies a to, že k souborům cookies budou mít přístup třetí strany, tzn. nejen provozovatel stránek, ale i další osoby.

Podle českého práva stále platí, že provozovatel webu je povinen uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost zpracování odmítnout. Pokud cílíte i na zákazníky v jiných Evropských zemích, nebo se k tomu chystáte, lze doporučit přizpůsobit souhlas s ukládáním cookies a informační povinnost rozhodnutí Evropského soudu.