Právo a nové technologie jsou mým koníčkem. Baví mě pomáhat klientům v jejich růstu a řešit s nimi každodenní i strategické právní otázky v době, kdy se právní úprava použití nových technologií neustále proměňuje.

 

Ochrana osobních údajů

Nejste si jistí, zda máte ve firmě správně nastavenu ochranu osobních údajů? Informujete správně své klienty, zákazníky a zaměstnance? Potřebovali byste sestavit nebo zkontrolovat zpracovatelské smlouvy nebo vnitřní směrnice? Nevíte, zda je souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR? Je Váš model podnikání založen na osobních údajích a Vy nevíte, zda a jakým způsobem tyto osobní údaje používat, abyste nezpracovávali osobní údaje nezákonně?  Zpracováváte osobní údaje o zdravotním stavu, biometrické údaje, nebo jiné citlivé údaje? Používáte, nebo provozujete služby v cloudu? Nevíte, jak reagovat na žádosti subjektů údajů?

Zkontroluji, zda máte ve firmě správně nastaveno zpracovávání osobních údajů.  Zreviduji nebo sestavím zpracovatelské smlouvy, informace subjektům údajů (podmínky zpracování osobních údajů) a další dokumentaci vztahující se ke zpracovávání osobních údajů. Prověřím Váš business model založený na zpracování osobních údajů a pomůžu Vám při nastavení jeho souladu s GDPR.

Více informací o této službě

Specializované softwarové právní poradenství

Jste firma poskytující software nebo webové či mobilní aplikace? Potřebujete kvalitní smlouvy s vývojáři a se svými zákazníky? Máte zaměstnance? Potřebujete chránit svá autorská práva, licence a know-how? Chcete rozšířit své služby do zahraničí, případně máte zahraniční dodavatele?   

Poskytnu Vám právní podporu při Vašem podnikání, ochráním Vaše zájmy, peníze a know-how, pomohu Vám při rozvoji firmy. Poradím Vám při přijímání zaměstnanců a při výběru dodavatelů. Poradím Vám ve vztazích se zahraničními klienty. Sestavím nebo zkontroluji smluvní dokumentaci. Pomohu Vám v případě sporu s klientem nebo vývojářem.

 

Více informací o této službě

Rozbor právních problémů (právní poradenství)

Máte v hlavně projekt podnikání v online prostředí a nevíte, jak ho správně právně uchopit? Nevíte, zda poskytujete služby na internetu v souladu s právem? Nejste si jistí, jaké máte povinnosti, zda potřebujete licenci nebo jiné povolení pro provoz zamýšlené činnosti? Potřebujete připravit smlouvu se svým obchodním partnerem nebo potřebujete Vámi navrženou smlouvu zkontrolovat advokátem, který bude hájit Vaše zájmy? Uzavřeli jste pro Vás nevýhodnou smlouvu a chcete ji vypovědět, nebo od ní odstoupit, ale nevíte, jestli je to možné, a za jakých podmínek? Hodláte smlouvu uzavřít, ale nejste si jisti, jestli pro Vás není nevýhodná? Máte jiný právní dotaz z oblasti práva a technologií, nebo podnikání na internetu?

Zpracuji pro Vás analýzu právní regulace Vašeho (zamýšleného) podnikání. Zkontroluji smlouvy a upozorním Vás na jejich úskalí. Kvalifikovaně Vám odpovím na další právní dotazy týkající se podnikání v IT a na internetu.

 

Více informací o této službě

Specialistka na právo, internet

a nové technologie

Svoji službu stavím na komunikaci s klientem.  Na požadavky klienta rychle reaguji, klienta bezodkladně informuji o všem, co se ho týká (doručení rozhodnutí, reakce protistrany, apod.)

Jako advokátka mám povinnost mlčenlivosti. Klient nemusí mít obavu sdělit mi svůj obchodní plán nebo know-how.

Neustále sleduji nové trendy a studuji jejich právní dopad, abych mohla klientovi poskytnout co nejaktuálnější informace. Jsem členkou Spolku pro ochranu osobních údajů, společnosti pro autorské právo ALAI a členkou Česko-nizozemské obchodní komory. K Nizozemí mám blízko, na Amsterdamské univerzitě jsem získala titul Master of Law (LL.M.) v oblasti práva a nových technologií.

Právu a technologiím se věnuji nejen prakticky, ale i teoreticky na Ústavu státu a práva Akademie věd. Věřím, že v oblasti práva a nových technologií je spojení praxe a teorie zásadní k úplnému posouzení právního problému.

Abych mohla vyhovět požadavkům klientů na komplexní řešení jejich podnikání v IT a na internetu, jak z hlediska právního, tak i daňového a účetního, spustila jsem s manželem službu Law & Taxes.

Napište mi, nebo mi zavolejte

JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D., advokátka

Adresa: Kodaňská 558/25, 110 00 Praha 5

IČ: 05416451, ČAK 17124

Tel. +420 723 981 144

E-mail: fialova.eva@akfialova.cz