Služby Služby

Právní poradenství při založení a provozu firmy

 • Navrhnu Vám nejvhodnější řešení pro Vaši firmu
 • založení s.r.o.
 • registrace živnosti
 • registrace ochranné známky
 • vypracování smluv nebo kontrola smluv s dodavateli
 • vypracování všeobecných obchodních podmínek
 • vypracování pracovních smluv nebo dohod se zaměstnanci
 • poradenství při zpracovávání osobních údajů zákazníků

Obchodní podmínky pro e-shopy

 • Seznámím Vás s povinnostmi, které máte jako provozovatel e-shopu
 • Připravím obchodní podmínky na míru pro Váš e-shop

Autorské právo a právo duševního vlastnictví

 • Vypracuji nebo zkontroluji licenční smlouvy k software nebo k autorskému dílu
 • Poradím Vám v případě, že někdo neoprávněně užije Vaši ochrannou známku nebo autorské dílo

Ochrana osobnosti na internetu

 • Pomohu Vám při porušení Vašeho soukromí nebo dobré pověsti

Ochrana osobních údajů, GDPR

 • Seznámím Vás s povinnostmi, které máte, když zpracováváte osobní údaje svých zákazníků nebo klientů
 • Zkontroluji dokumentaci, která se vztahuje ke zpracování osobních údajů
 • Vypracuji nebo zkontroluji podmínky ochrany osobních údajů